SGK YURTDIŞI BORÇLANMA

Özellikle bu durum yurt dışında yaşayan veya Türk vatandaşlığını kaybetmiş vatandaşlarda karşımıza çıkmaktadır.

SGK YURTDIŞI BORÇLANMA

SGK Yurtdışı Borçlanma, konusu incelendiğinde karşımıza bazı durumlar çıkmaktadır. Vatandaşlar çeşitli durumlarda SGK’ya borçlanabilirler. Özellikle bu durum yurtdışında yaşayan veya Türk vatandaşlığını kaybetmiş vatandaşlarda karşımıza çıkmaktadır. Türk Vatandaşlığını kaybeden vatandaşlar ,yurtdışında yapmış oldukları hizmetleri ve yapmış oldukları ev kadınlığı sürelerini ülkemizde çıkan sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik,yaşlılık gibi durumlarda bu sürelerin Türkiye’de  hizmet geçmiş gibi oluşmasını göstermek sebebiyle borçlanabilirler.Bu süreler sınıflandırıldığında şu şekilde karşımıza çıkar;yurtdışında geçen sigortalılık süreleri,işsizlik süreleri ve ev hanımı olarak geçen sürelerdir.

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması

Yurtdışı Hizmet Borçlanması, göz önüne alındığından bu durumdan vatandaşların yararlanabilmesi için borçlanma yapılması istenilen sürelerde Türk vatandaşı olmak, yahut vatandaşlıktan çıkma izni olanların vatandaşlığını kaybetmesi, ev hanımlığında geçen sürenin hizmetlerini belgelendirmek ve en önemlisi yazılı istekte bulunmak gerekir.Aynı zamanda Türk vatandaşlığının yanında yabancı ülke vatandaşlığı da olanlar yasadaki düzenlemeler ile birlikte bu hizmetten yararlanabilirler.

Yurtdışı hizmet borçlanması için gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Öncelikle bir talep dilekçesi doldurulması gerekmektedir. Bu belgelerin örnekleri SGK’nın web sayfasından yahut direk SGK’ya giderek temin edilebilir
  • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde oluşan sigortalılık süresi
  • Çalışılan ülkede yetkili merciden alınacak olan hizmet cetveli
  • Ev hanımlarının geçen hizmet süreleri için oturdukları yerlerdeki ikametgâh belgeleri
  • Vatandaşların çalıştıkları ülkelerdeki konsolosluklarımızdan, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri,

SGK YURT DIŞI BORÇLANDIRILMAYACAK SÜRELER

SGK Yurt Dışı Borçlandırılmayacak Süreler,  Sosyal Güvenlik Kurumunun düzenlediği Yönetmelik de mevcuttur. Bunlar ise şöyle sıralanabilir:

· Yurt dışında geçen Türk Vatandaşlığını kazanmadan önce ya Türk Vatandaşlığını kazandıktan sonra ev kadını ve işsiz olarak geçen süreler,

· Kendileriyle yapılan ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre kısmi aylık bağlanmışsa yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ya da bu tarihlerin bitiminden sonraki iş bulama durumları ve ev kadını olarak geçen süreler,

· Kanunlara göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri borçlandırılmayacaktır.

Yukarıdaki madde ile ilgili olarak;

· Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen Türk işverenler tarafından yurtdışına götürülen Türk işçilerinin çalışma süreleri,

· Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlarına göre yurtiçinde isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerde bu ülkelerde geçen sigortalılık veya ev kadını olarak geçen süreler,

· de borçlanma kapsamında sayılmayacaktır.

· Bu durumda, yukarıdaki ikinci paragrafta belirtilen yurtdışı sürelerinde Türkiye’de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmişse, borçlanma yoluyla ikinci kez mükerrer prim alınarak değerlendirilmesine imkân bulunmadığından bu süreler borçlanma kapsamı dışında tutulacaktır. Ancak bu sürelerde Türkiye’de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmemişse başvuru halinde borçlanma kapsamında değerlendirilebilecektir.

SGK Yurtdışı Borçlanması Ne Kadardır?

SGK Yurtdışı Borçlanması Ne Kadardır başlığını incelediğimizde  karşımıza şu bilgiler çıkmaktadır.Bu borçlanma miktarı her sene değişim göstermektedir.Buna göre 2018 verilerine göre borçlanma yapılabilecek günlük en düşük miktar 21,64 liradır.Bunun altında bir limit ile borçlanma yapılabilmesi ise imkansızdır.Bu miktar  isteğe göre arttırılabilir.Fakat bu borçlanmanın günlük olarak üst limiti ise 162.32 TL olarak ödenebilmektedir. Günlük ödenen miktar aynı doğrultuda emekli maaşına da etki göstermektedir. Bu yüzden ödeyecek imkanı olan kişiler en yüksek miktarı ödemektedirler.Günlük ödenen miktar dışında emekli maaşını etkileyen başka faktörlerde vardır.Bunlardan en önemlisi  ise Türkiye’deki ilgili kanunun zaman içinde geçirdiği değişimdir

SGK YURTDIŞI BORÇLANMA SORGULAMA

SGK Yurtdışı borçlanma sorgulaması, yapılabilmesi için ödemenin yapılması ve hizmet dökümüne geçmesi gerekmektedir. Bundan sonrası için ise e devlete girerek ilgili yerlerden sorgulama yapılarak SGK yurtdışı borçlanma sorgulaması yapılabilir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER