SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgeleri

Bu belgeler geç verildiğinde ise ceza sistemi devreye girmektedir ve kurumlar cezaya çarptırılmaktadırlar.

SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirgeleri

SGK İşe giriş ve Çıkış Bildirgeleri,  vatandaşlarımız için önemli belgelerdir. Çünkü hem sigorta başlangıçlarını hem de ne kadar prim ile işe başladığı gibi bilgileri vatandaşlara sunan belgelerdir. Bu Bu belgeler geç verildiğinde ise ceza sistemi devreye girmektedir ve kurumlar cezaya çarptırılmaktadırlar.

SGK İşe Giriş Bildirgesi

  • İşe giriş Bildirgesi, işveren kurumunun çalışın ne zaman işe başladığını göstermeye yaraya bir belgedir.Bu belge, hem iş yerinde hem de çalışanda bulunması gereken bir belgedir tabi ki en önemlisi SGK’da da bulunması gerekir.Sosyal Sigortalar kanununa göre bu belge her işçi için mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda da Sosyal Sigortalar Kurumuna elektronik ortamda bildirilmesi gerekir. Çok kısa süreli bir çalışan dahi olsa bu belgenin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu Kanuni sürenin dışında verilen bildirgelerin parasal cezası brüt asgari ücret tutarında yani 2029,50 TL’dir. Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediği SGK denetmenler, müfettişleri, resmi yazı ya da diğer kamu kurumlarının denetimleri sonucunda bulunursa bu durumda ise ceza sayısı artmaktadır ve her çalışan için brüt asgari ücretin 2 katına kadar yani 4059,00 TL idari para cezasına kadar çıkmaktadır. Kimi durumlarda ise bu  para cezalarında indirime gidilebilmektedir.
  • İşe giriş bildirgesi kanunu süreden itibaren geciken süreden 1 ay içinde verilirse ve 15 gün içinde para cezası ödenirse toplam cezanın ¾ nün ¼ ü kadar ödenir. Yani 2018 yılı için bu tutar 380 TL’dir
  • İşe giriş bildirgesi kanuni süreden 1 aylık süreyi geçtikten sonra verilir ve 15 gün içinde yine ödenirse tutar ¼ tutarında olacaktır.
  • Denetimler sonucu verilmeyen belgeler tebliğ süresinden 15 gün içinde ödenirse yine ¼ oranında indirim alınır.

İşe Giriş Bildirgesi Nereden Alınır ve Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İşe Giriş Bildirgeleri, hazırlandıktan sonra internet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek temin edilebilir.

Bu belgenin sorgulaması için ise bir çok belgenin sorgulamasının da yapıldığı e devlet programı üzerinden detaylı bir biçimde sorgulatma yapılabilir.

İşten Çıkış Bildirgesi

İşten Çıkış Bildirgesi, çalışanların işten ayrıldığı zaman sigortalılığının bittiğini gösteren bir belgedir. Sigortalı işten ayrılınca bu belge işveren tarafından düzenlenip mutlaka kanun gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi  gerekmektedir. Bu kanunun yüklediği bir yükümlülüktür. İş verene verilen kanuni yasal süre ise 10 gündür.10 gün içinde bu belge Sosyal Sigortalar Kurumuna iletilmezse idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezasının tutarı ise her sigortalı başına asgari ücretin 1/10  u kadardır.Yani 2018 yılı için bu tutar 203.00 TL’dir. Kimi durumlarda ise bu idari para cezası tutarında indirime gidilebilir. Bu durumda şöyle açıklanabilir, eğer iş veren tebliğ edilen tarihten itibaren 15 gün içinde öderse toplam ceza tutarının ¼ ü kadar indirime gidilebilir.

İşten Çıkış Bildirgesindeki Ayrılış Kodları

İşten Çıkış Bildirgesinde Ayrılış Kodları, yönetmelik de düzenlemiş, ayrılış sebeplerini belirten bazı kodlar vardır.

1- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence feshi,

2- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin işçi tarafından feshi,

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi(istifa),

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

8- Emeklilik(yaşlılık) ve ya toptan ödeme nedeniyle,

9- Malulen emeklilik nedeniyle,

10- Ölüm,

11- İş kazası sonucu ölüm,

12- Askerlik,

13- Kadın işçinin evlenmesi,

14– Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması,

15– Toplu işçi çıkarma,

16– Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli,

17– İşyerinin kapanması,

18– İşin sona ermesi,

19– Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır),

20– Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır),

21– Statü değişikliği,

22– Diğer nedenler,

23– İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih,

24– İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih,

25– İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

26– Disiplin kurulu kararı ile fesih,

27– İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih,

28– İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih,

29– İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih,

30– Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır),

31– Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih,

32– 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi,

33– Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi,

34– İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesihtir.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2018, 14:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER