Kaç Tane Memur Sendikası Var?

Kaç Tane Memur Sendikası Var?

Türkiye’deki memur sendika sayısı tahmin edilenin çok üzerinde olmakla birlikte, sendikaların üye sayılarının her geçen yıl değiştiği de gözlemlenmektedir. Resmi Gazete’de son yayımlanan 2018 yılı memur sayıları çerçevesinde konfederasyonlar arasında en büyük üçüncü konfederasyon olma özelliğini devam ettiren KESK’in üye sayısında azalma gözlemlenirken, listede ilk 10’da bulunan tüm konfederasyonların üye sayılarının korunduğu da görülmektedir. Memur konfederasyonları içerisinde üye sayısı ve büyüklük bakımından üçüncü sırada bulunan KESK’in 2016 yılında 221 bin olan üye sayısı 2017 itibariyle 167 bine düşerken, 2018 yılında ise bu rakamın 146 bin olduğu dikkat çekicidir. Bu durum KESK’in iki yılda kaybettiği 65 bin üye anlamına gelmesi bakımından da oldukça önemlidir.

Memur Sendikaları Konfederasyonu Detayları

Memur sendikalarıyla ilgili her yıl yapılmakta olan Resmi Gazete bildirimleri için memur sendikalarının halihazırda üyelerinin olması ve düzenli olarak resmi bildirimde bulunmaları gerekirken, sendika üye sayıları 2018 Resmi Gazete verilerinde kamu kurum ve kuruluşları bildirimleri esastır. Öncelikle kamu görevlileri konfederasyonu ünvanlarına ve 2018 üye sayılarına göz atmak gerekirse;

 • MEMUR-SEN – Memur Sendikaları Konfederasyonu (1.010.928)
 • TÜRKİYE KAMU-SEN - Türkiye kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (394.423)
 • KESK – Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (146.287)
 • BİRLEŞİK KAMU-İŞ - Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (64.730)
 • BAĞIMSIZ - Bağımsız Sendikalar (39.148)
 • TÜM MEMUR-SEN - Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu (6.102)
 • ÇALIŞAN-SEN - Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (4.601)
 • HAK-SEN – Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (2.876)
 • ANADOLU-SEN – Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (693) olmak üzere dokuz adet konfederasyon yapısı dikkat çekmektedir.

Memur Sendikaları Hizmet Kolları

Memur sendikaları farklı sektörlerde ve farklı hizmet kollarında hizmet vermekle beraber oldukça farklı yapıdaki memur sendikalarından da bahsetmek mümkündür. Hizmet kolları bakımından sendikalar listesi;

 • Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri (25 ayrı sendika)
 • Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri (38 ayrı sendika)
 • Sağlık ve sosyal hizmetler (27 ayrı sendika)
 • Yerel yönetim hizmetleri (8 ayrı sendika)
 • Basın, yayın ve iletişim hizmetleri (5 ayrı sendika)
 • Kültür ve sanat hizmetleri (6 ayrı sendika)
 • Bayındır, inşaat ve köy hizmetleri (10 ayrı sendika)
 • Ulaştırma hizmetleri (7 ayrı sendika)
 • Tarım ve ormancılık hizmetleri (10 ayrı sendika)
 • Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri (9 ayrı sendika)
 • Diyanet ve vakıf hizmetleri (18 ayrı sendika) olarak belirtilebilir.

Memur Sendikaları Hakkında Detaylar

Memur sendikaları tarım ve ormancılık hizmetlerinden diyanet ve vakıf hizmetlerine kadar 11 farklı hizmet kolunda oluşmakla birlikte işçi sendikaları üye sayıları 2018 bakımından da benzerlikler içerdiği de söylenebilir. Hizmet kolları incelendiğinde en çok sendika sayısının 38 sendikayla eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerine ait olduğu görülürken, kültür ve sanat hizmetleri bakımından da sadece altı adet sendika olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte bağımsız sendikalar dahil olmak üzere tüm sendikaların dokuz ayrı konfederasyona bağlı olması ve konfederasyonların niteliklerine göre de konum aldıklarında da bahsedilebilir.

2017 memur sendikaları üye sayısı incelendiğinde aslında memur konfederasyonlarının ikisi haricinde üye sayılarının azaldığı gözlemlenirken, 2018 yılı itibariyle bu olumsuz durumun engellenmesi ve üye sayılarının en azından korunması için sendika konfederasyonlarının çalışma içinde oldukları da bilinmektedir. Memur sendikaları kuruluş amacı olarak hangi sektörde çalışırsa çalışsın kamu görevlilerinin kanunda belirtilen özlük haklarının korunması ve yaşanabilecek olumsuzluklarda yardımcı olabilmeleri için tüm Türkiye genelinde örgütlenirken, Cumhuriyet tarihi boyunca ideolojik yaklaşımların da merkezi durumunda olmuş, çoğu zaman belli başlı tartışmaların da odağı haline gelmişlerdir. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER