Kaymakamlık Sınavı 2018

Kaymakamlık Sınavı 2018

2018 yılı kaymakamlık sınavı 2 Eylül Pazar günü tamamlanarak, adayların sonuçları bekleyecekleri süreç de başlamış oldu. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunda ayrıntıları belirlenen şekilde öncelikle 180 TL’lik sınav ücretini yatıran adayların başvuru bilgilerini kontrol etmelerinin ardından başlayan süreç 2 Eylül 2018 Pazar günkü sınavla sona ererken, sonuçların da 27 Eylül’den itibaren adayların erişimine açılacağı açıklandı.

2018 Kaymakamlık Sınavı Başvuru Süreci

2018 yılı İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşirken, adayların saat 10:00’dan sonra salona alınmadıkları da görüldü. Sınav 10:15’de başlayıp toplam 2.5 saat sürerken (150 dakika) genel anlamda adaylar tarafından soruların zor olduğu ifade edildi. 2018 Kaymakamlık Sınavı tarihi 2018 yılı başında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanırken, başvuru koşulları da ayrıntılı olarak ilan edildi. Bu anlamda üniversitelerin,

 • Siyasal Bilgiler
 • İşletme
 • İktisat
 • Hukuk
 • İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ve bu fakültelere denklikleri Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yabancı üniversite mezunlarının başvurduğu 2018 yılı Kaymakamlık Sınavında adayların fakülte bilgilerinde de beyanların esas olduğu da belirtilmelidir. Bu anlamda adayların beyanlarında bildirdikleri üniversitelerden mezun olmadıklarının ya da sınava katılım koşulu taşımayanların başvuruları kabul edilmiş olsa, hatta sınavdan geçer not alsalar bile mülakata çağırılmayacakları da ilanen duyurulmuştur.

2018 Yılı Kaymakamlık Sınavı Başvuru Şartları

2018 yılı Kaymakamlık Sınavı başvuru şartları için ilk belirtilecek hususun, adayların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olmaları gerektiği olarak vurgulanırken, 1 Ocak 1983 tarihinden sonra doğan adayların sistem tarafından başvurularının engelleneceği de belirtilmektedir. Adayların 2018 yılı Kaymakamlık Sınav başvuruları 05 Temmuz 2018 – 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınmakla birlikte, başvuruların online olarak internet ortamından ya da başvuru merkezlerinden birinden yapılmasından sonra sınav ücretinin yatırılmasının ardından da katılım sürecinin tamamladığı da görülmüştür. İnternet ortamından başvuru yapan adayların da sistem üzerinde fotoğraflarının bulunması mecburidir. Aday sistemi üzerinde geçerli bir fotoğrafı olmayan adayların da bu ya da benzeri bir sınav başvurusu için başvuru merkezlerine gitmeleri gerekmektedir. (Burada adı geçen sistem fotoğrafı; adayların herhangi bir başvuru merkezine giderek ÖSYM tarafından da kabul gören bir fotoğrafı sisteme yüklemeleri anlamına gelmektedir.

2018 Yılı Kaymakamlık Sınav Süreci

Kaymakamlık Sınavı 2018 için adayların eğitim bilgileri YÖKSİS adı verilen Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nden alınarak başvuru ekranına otomatikman yansıtılmaktadır. YÖKSİS’de mezuniyet belgeleri bulunmayan adayların mezuniyet belgelerinin onaylı asıllarını yanlarında getirerek şahsen başvuruda bulunmaları da şarttır. Bu noktada adayların ayrıntılı olarak;

 • Askerlik durumları
 • Kimlik bilgileri; eğitim, mahkumiyet durumları
 • Yabancı dil bilgisi gibi detayları da başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.

2018 yılı İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Sınavı 100 sorudan oluşmakla birlikte;

 • 66 soru Alan Bilgisi Testi
 • 34 soru Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından oluşmaktadır.

Genel Kültür ve genel yetenek testinde;

 • Türkçe 14 soru
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 soru
 • Türkiye’nin Sosyo Ekonomik Yapısı 10 soru
 • Türkiye’de Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 6 soru

Alan Bilgisi testinde ise;

 • İdare Hukuku 18 soru
 • Anayasa Hukuku 13 soru
 • Türkiye’nin idari yapısı 14 soru
 • Ekonomi 12 soru
 • Türkiye’de Mahalli İdareler 9 soru yer almaktadır.

Kaymakamlık Sınavı Değerlendirme Süreci

Kaymakamlık Sınavı soruları çoktan seçmeli sorulardan oluşurken, sınav sonucunda 70 puan ve üstü alan adaylar değerlendirmeye alınarak, 100 kişi olarak belirlenen ilgili kadronun dört katı olarak 400 aday en yüksek puandan başlamak koşuluyla sıralamaya alınacak ve bu 400 aday mülakata çağırılmış olacaktır. Kaymakamlık Sınavı sonuçları da 27 Eylül itibariyle kullanıcıların hizmetine açılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER