Filmlerdeki Bütçenin Çoğu Nereye Gider?

Filmlerdeki Bütçenin Çoğu Nereye Gider? Başta sinema olmak üzere, özellikle görsel sanatların birçoğu izleyiciye ulaşana kadar birçok yapım aşamasından geçmektedir. Bu aşamaların ilk basamağını elbette fikir ve tasarı oluşturmakta, bir sonraki basamak ise bu fikri hayata geçirmek için gereken alt yapıyı sağlamak olacaktır. Bütçeleme bu anlamda, seyirciye sunulacak olan ürünün hayata geçirilmesinde oldukça önemli bir paya sahiptir. Beyaz perde açısından bakıldığında bu durumun aşırı uçları olduğu görülmektedir. Bu ucun bir tarafında Hollywood gibi büyük prodüksiyon, yapım ve dağıtım kanalı olan bir faktör yer alırken diğer ucunda ise bağımsız film yapımcıları yer almaktadır. Her ne kadar bütçeye ayrılan miktarlar farklı olsa da çoğu zaman ortaya çıkan filmlerin kalitesinde bütçelemenin önemli olmadığı görülmektedir. Ayrıca büyük veya küçük bütçeli olsun, izlenecek adımların ikici basamağını bütçe oluşturmaktadır.

Film Bütçesi Nasıl Hazırlanır?

Proje aşamasında olan filmin bütçesinde yer alacak bir takım gider kalemleri bulunmaktadır. Bu kalemleri; filmin çekileceği yerin araştırılması için ayrılacak ücret miktarı, filmde yer alan oyunculara ödenecek ücretler, ulaşım ve konaklama giderleri, kamera, ışık gibi teknik ekipman için ödenecek giderler, montaj, kurgu ya da görsel efekt için ayrılan ödenek, son olarak ise filmin dağıtımı için ödenecek tutarlar oluşturmaktadır. Ödenecek olan miktarlara bakıldığında bütçe içerisinde en çok payı sırası ile yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni, yardımcı yönetmen, prodüksiyon sorumlusu ve set ekibi oluşturmaktadır.

Film Bütçelerinde Paylar Nasıl Ayrılmaktadır?

Oyuculara ödenecek olan miktar değişkenlik göstermekle birlikte, eğer oyuncular bağımsız ise bu miktar az, eğer oyuncular ajanslar vasıtası ile ya da popülaritesi oyuncular menajerler aracılığı ile işe alınırsa bu durumda oyunculara ödenecek miktar da artmaktadır.

Bütçede sonraki payı ise teknik ekipman masrafları oluşturmaktadır. Zira çekilmesi düşünülen film görsel efektler kullanılarak çekilecek ise ya da teknik ekipman son teknoloji tercih edilmek istenirse ödenecek miktar da kullanılacak ileri teknolojiye göre artış gösterecektir. Daha sonrasında ham filmin izleyiciye sunulacak son hali için stüdyo, laboratuvar, altyazı, telesine, vtr gibi bir takım işlemlerine ödenecek tutarlar yer almaktadır. Son olarak ise filmin dağıtımcısına ödenecek tutar belirlenmektedir. Dağıtım için ödenecek tutar da tıpkı oyunculara ödenek tutar gibi değişkenlik göstermektedir. Bu durum, film yapımcılarının filmin uluslararası ya da ulusal, bazı yerel bölgeler ya da iller gibi gösterileceği yerleri seçmeleri ile açıklanmaktadır. Yapımcı uluslararası bir dağım istediği takdirde dağıtım masrafları da buna göre artış gösterecektir. Fakat bazı durumlarda filmler festival ya da özel gösterimlere seçildiğinde dağıtım ücreti bu organizasyonlar tarafında karşılanmakta ve dağıtım ücreti maliyeti azalmaktadır.

Hollywood yapımlarına bakıldığında en büyük bütçe payının oyunculara ve son zamanlarda ise görsel efekt uygulamalarına ayrıldığı görülmekle birlikte bağımsız yapımların bütçelerinde ise teknik ekipman, montaj ve dağıtıma ayrılan payların genellikle yüksek olmaktadır.

YORUM EKLE