Engellilerde Vergi İndirimi 2018

Engellilik dereceleriyle belirlenen bu aylık tutarlar, engelli çalışanın kesilen vergisinin azalmasını ve net ücretinin artmasını sağlamaktadır.

Engellilerde Vergi İndirimi 2018

Engelliler için vergi indirimi vergi mevzuatında düzenlenmiştir. Engellilere yönelik gelir vergisi indirimi bir tür pozitif ayrımcılıktır ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde “Engellilik İndirimi” adı altında öngörülmüştür. 2018 yılında bu maddeye göre,

 • Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş birisi birinci derece engelli sayılır. Birinci derece engelliler için engellilik indirimi 1000 TL,
 • Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş birisi ikinci derece engelli sayılır. İkinci derece engelliler için engellilik indirimi 530 TL,
 • Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş birisi üçüncü derece engelli sayılır. Üçüncü derece engelliler için engellilik indirimi 240 TL’dir.

Engellilik dereceleriyle belirlenen bu aylık tutarlar, engelli çalışanın kesilen vergisinin azalmasını ve net ücretinin artmasını sağlamaktadır.

İşçi veya memur olarak çalışanların ve serbest meslek erbabı olanların veya bunların bakmakla mükellef engelli yakını olanlar engellilik indiriminden yararlanabilmektedir.

Engelli Vergi İndirimi Hesaplama 2018

Engelli kişinin en az % 40 veya üzerinde engel raporu varsa vergi indiriminden yararlanabilmektedir. Engelli vergi indirimleri maaşa ne kadar yansır diye sorulacak olursa, örneğin 2018 net asgari ücretini alan engellilerin vergi indirimi şu şekildedir:

 • Birinci derece engelliler her ay net maaşa ek olarak 142,50 TL,
 • İkinci derece engelliler her ay net maaşa ek olarak 75,00 TL,
 • Üçüncü derece engelliler her ay net maaşa ek olarak 37,50 TL ödemeyi net maaşlarına ek olarak alabileceklerdir.

Kanunda vergi indirim tutarlarının ham hali öngörülmüştür. 2018 net asgari ücret dışında ücret alan engellilerin 2018 engelli vergi indirimi ise basit bir işlem ile hesaplanabilmektedir. Yıllık kazanca göre yapılan bu hesaplama şu şekildedir:

 • 14.800 TL’ye kadar % 15,
 • 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20,
 • 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL) fazlası % 27
 • 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL) fazlası %35

Engelli Vergi İndirimi İçin Gerekli Belgeler

Engelli vergi indirimi için gerekli belgeler 2018 yılına göre şunlardır:

Engelli hizmet erbabı için;

 • Çalıştığı iş yerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş dilekçe
 • Nüfus cüzdanı fotokopi
 • 1 adet fotoğraf
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı ya da noter tasdikli örneği
 • Müracaat formu
 • Dilekçe

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişilerin müracaatında;

 • Çalıştığı iş yerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş dilekçe
 • Müracaat formu
 • Bakmakla yükümlü kişinin ve özürlü kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı ya da noter tasdikli örneği
 • Engelliye ait 1 adet fotoğraf
 • Hizmet erbabının kendisine ait 1 adet fotoğraf

Engelli serbest meslek erbabı için;

 • Müracaat formu (dilekçe)
 • Vergi kimlik numarasını gösteren belge
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Engelliye ait 1 adet fotoğraf
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği

Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:

 • Müracaat formu (dilekçe)
 • Vergi kimlik numarasını gösteren belge
 • Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği
 • Engelliye ait 1 adet fotoğraf
 • Serbest meslek erbabının kendisine ait 1 adet fotoğraf

Engelli indiriminden yararlanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için:

 • Müracaat formu (dilekçe)
 • Vergi kimlik numarasını gösteren belge)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği
 • Engelliye ait 1 adet fotoğraf

Engelli Vergi İndirimi Sorgulama

Engelli vergi indirimi sonuçlarına artık Vergi Dairesi’ne gitmek yerine internet aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.bmvdb.gov.tr adresinden sorgulanabildiği gibi, Vergi İletişim Merkezi olan 444 0 189 telefon numarasından da sorgulanabilmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER