Malulen Emeklilik Şartları 2018

Malulen emekli olmak için kişilerin çalışmaya engel bir durumunun olması ve emeklilik için gerekli olan yaş ile sigorta prim şartının yerine getirilememesi gerekmektedir.

Malulen Emeklilik Şartları 2018

Malulen emekli olmak için kişilerin çalışmaya engel bir durumunun olması ve emeklilik için gerekli olan yaş ile sigorta prim şartının yerine getirilememesi gerekmektedir. 4 – A, 4 – B ve 4 – C’ye bağlı olarak çalışan kişilerin herhangi bir iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu sağlık durumunda meydana gelen değişiklik nedeniyle çalışamaması durumunda, kişilere emeklilik hakkı tanınmaktadır. Buna da malulen emeklilik denir.

Malulen emekli olma, hem işçiler hem de memurlar için geçerli olmaktadır. Malulen emekli olabilmek için yasalar çerçevesinde birtakım şartlar belirlenmiştir. Bu bağlamda, malulen emeklilik hakkına sahip olabilecek kişiler ve emeklilik şartları, SGK’ya ait 25221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

Malulen Emekli Olma Şartları

Malulen emeklilik şartları 2018 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi şu şartlar dahilinde geçerli olmaktadır: İşe ilk başlanan tarihten itibaren;

 • Çalışma gücündeki kayıp oranının % 60 oranında ve üstünde olması,
 • Bakıma muhtaç derecesinde ağır engele sahip olanlar hariç, işe ilk giriş tarihi itibariyle en az 10 yıllık sürenin geçmiş olması,
 • Minimum 1800 günlük sigorta priminin ödenmiş olması,
 • Bağ – Kur çalışanlarının yapacak olduğu başvurularda prim borcunun bulunmaması ve de iş yerini kapatmış ya da devretmiş olması, şeklindedir.

Belirtilen şartları taşıyan herkes malulen emeklilik için başvuruda bulunabilir. Malulen emekli olabilmek için herhangi bir yaş şartı konmamıştır.

Malulen Emeklilik İçin Geçerli Olan Hastalıklar

Malulen emekli olabilmek için aranan en önemli şart, kişinin çalışma hayatına tekrar dönemeyecek bir rahatsızlık geçirmesidir. Bu bağlamda malulen emeklilik hastalıkları da;

 • Serebral palsi,
 • İleri dereceli şeker hastalığı,
 • Yaşanan bir travma sonrası gelişebilen obsesif bozukluklar ve ileri derece stres,
 • Epilepsi hastalığı ve türleri,
 • Parkinson,
 • Genetik bozukluklardan kaynaklı hastalıklar,
 • Kanser,
 • Organ nakli gerektirecek derecede önemli hastalıklar,
 • Santral sinir sisteminde meydana gelen hastalıklar, şeklindedir.

Malulen emeklilik için belirtilen hastalıklardan birini geçirmiş olmak ve yukarıda belirtilen şartları taşıyor olmak yeterlidir. Hiçbir yaş sınırı olmadan belirtilen şartlara sahip olan kişiler emeklilik başvurusunda bulunabilir.

Malulen Emeklilik İçin Başvuru

Malülen emeklilik gün sayısı için belirtilen 1800 günlük iş gününü tamamlamış ve belirtilen şartları taşıyan kişiler, emeklilik dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ya da merkezlerine başvuruda bulunmalıdır.

Yapılan ilk müracaatta, sağlık kurulu raporu ibraz edilmiş olsa dahi maluliyete dair onay alınması için SGK tarafından belirlenmiş herhangi bir sağlık kurumuna sevk işlemi yapılmaktadır. Amaç, tam teşekküllü sağlık kuruluşunun maluliyet durumunu onaylamasıdır. Sevk edilen sağlık kurumu da tam teşekküllü bir hastane olmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversitelerine bağlı hastaneler ile Türk Silahlı Kuvvetleri araştırma hastaneleri tam teşekküllü hastane statüsünde yer almaktadır. Sevk, kişinin ikametgah adresi dikkate alınarak yapılmaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişinin yaşadığı ilde tam teşekkülü bir hastane bulunmadığında, hasta sevki bir devlet hastanesine yapılmaktadır.

Sevk edilen hastanenin sağlık kurulu, kişi için sağlık raporu düzenler. Hazırlanan rapor, kişiyi sevk eden SGK birimine ibraz edilmelidir. Malülen emeklilik şartları dahilinde, hazırlanan raporda kişinin % 60 ve üzerindeki oranda iş görememe ibaresinin bulunması gerekmektedir. Tüm şartları taşıyan kişinin emekliliği onaylanır. Onay yazısı kişinin ikametgah adresine gönderilir. Malulen emeklilik yasına göre alınacak maaş da yıllık kazancın % 60’nın 1/12’si olarak belirlenmiştir. Başka birinin bakımına muhtaç olarak yaşayan kişiler içinse bu oran % 70’e kadar çıkarılmaktadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER