Çocuk Gelişiminde 3 Yöne Dikkat Edin

Her ailenin en önemli hedeflerinden birisi çocuklarının gelişiminin başarılı ve sağlıklı bir biçimde olmasıdır. Yapılan araştırmalar ve uzmanların çalışmaları, çocuk gelişimi noktasında 3 farklı yön üzerinde durulması gerektiğini ortaya koymakta. Bu 3 yöne odaklanılması ve bunların geliştirilmesi, hem başarıyı hem de sağlıklı düşünebilme yetisini çocuklara kazandıracaktır.

Çocuk Gelişiminde 3 Yöne Dikkat Edin

Bilimsel Bütünlük Çerçevesinde Öğrenme Becerisi Geliştirilmeli

Bilim, günümüzde en kolay erişilebilen şeylerin başında geliyor. Buna ön ayak olan da teknoloji. Bilgiye erişimin çok kolay olduğu günümüzde, mevcut bilginin sağlıklı bir biçimde paylaşılması da şart. Bu noktada önemli olan temel şey ise bize verilen ya da eriştiğimiz bilgiden çok bunun nasıl öğrenilmesi gerektiği. Bundan dolayı bilgiye ulaşma yolları çok büyük bir öneme sahip. Bunun yanı sıra elde edilen bilginin nasıl kullanılacağı ve hatta nasıl yorumlanacağı da gelişimin en temel ilkeleri arasında yer almakta. Kullanılmayan bilginin gereksiz olduğu tezinden yola çıkarak, bilginin teorikten pratiğe dökülmesini sağlamak şart. Hayat boyunca karşı karşıya kalınacak herhangi bir sorun, elde ettiğimiz bilgi ile çözüme kavuştuğu zaman, bir verimlilikten bahsetmek mümkün olacaktır. Kalıcı bilgi, hayatın bir parçası olduğu vakit etkili bir biçimde kullanılabilecektir. Çocuklar için karşılaştırma, algoritma ve hesaplama gibi kavramlar, çizgi filmlerin tasarlandığı programlar ile rahatlıkla öğrenilebilir. Eğer yeni elde edilen bilgi işlevsel bir yapıya sahipse, bu bilgi kalıcı olarak kişiye katkı sağlayacaktır.

Bedensel Bütünlük Oldukça Önemli

İnsan bedeni başta beyin olmak üzere tüm kas yapısı ve diğer bölümleri ile kullanıldığı zaman, hayatı da daha kolay bir hale getirecektir. Bu noktada işlerlik adı verilen kavram son derece önemlidir. Var oluştan yola çıkarak, insanın yaşadığı müddetçe bedeni ile beraber olduğunu söylemek gerekmekte. Bundan dolayı sahip olduğumuz bedeni tüm yönü ile kullanmak lazım. Bu bilince ulaşmak ise çok küçük yaşlarda başlamak zorunda. Özellikle spor bilinci, sahip olunan bedenin daha sağlıklı bir biçimde kullanılması ve bunun işlerliğinin devam ettirilmesi hususunda çok önemli bir değer. Bu yüzden çok küçük yaşlardan itibaren çocukların spor bilincine sahip olması, onların gelecekte daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlayacaktır. Spor, sadece başarı kazanmak için görmek, gelişimi daha farklı ve olumsuz bir yönde etkileyebilir. Bundan dolayı spor bilinci, insan bedeninin sahip olduğu kapasiteyi ve sınırlılıkları öğrenme konusunda geliştirilmeli ve çocuğa verilmelidir. Buradan hareket ile mevcut sürecin çok büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek lazım.

Ruhsal Bütünlüğü Estetik Bakış Açısı İle Geliştirmek Gerekiyor

İlk çağlardan başlayarak, sürekli devam eden, gelişen ve artan sanat; insanların her türlü güdüsünün ve isteğinin dışarı vurumu olarak tanımlanır. Duyguların en iyi şekilde anlatılması, sanat ile mümkündür. Yapılmış olan bir heykel ve bu yolla verilen anlatım, hayal gücünün sınırları noktasında ortaya çıkan bir görüntüdür. Kişi, baktığı heykelde gördüğü kadar hayal gücünü tanımlar. Bunun yanı sıra yapılmış bir resmi incelerken, detaylar içinde bulunan bir renge takılmak, farklı kişiler için değişik hikaye ya da anlatıların da başlama noktası olabilir. Müzik notaları ile hissedilen duygu, daha değişik bir yola açılan kapıdır. Buradan hareketle, sanatın kişinin gelişimi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu söylemek gerekir. Çocuğun sanatsal olarak tanımlanan bir bakış açısına sahip olması, onun hayal etme gücünü geliştirmesini sağlar. Böylelikle her türlü güzel ve iyi olan şey, üretilen olgu kavramı ile tanımlanır. Elde edilen estetik, her alanda olumlu bir hareketi beraberinde getirecektir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER